Εμπειστευτείτε τους ειδικούς

Αγροτικά και κτηνοτροφικά θέματα – Δηλώσεις ΟΣΔΕ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πολύχρονη ενασχόληση με τα αγροτικά θέματα και τις εκάστοτε νομοθεσίες

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Συνεχής ενημέρωση, παρακολούθηση σεμιναρίων και σχετική τεχνολογία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Κατανόηση των αναγκών αλλά και της γραφειοκρατίας

ΟΣΔΕ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΔ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των περισσότερων γεωργών και παραγωγών.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες για  επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας του σύγχρονου αγρότη που θα θελήσει να εξελιχθεί επιχειρηματικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καθοδήγηση και σωστή υποστήριξη σε θέματα αγροτοοικονομικά

Συνεργαστείτε μαζί μας

Προσφέρουμε κάθε δυνατή υπηρεσία και υποστήριξη για κάθε θέμα σχετικά με την γεωργία και την κτηνοτροφία