Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία «Α.ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ – Α.ΚΑΡΑΛΗΣ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», δημιουργήθηκε στις 2 Μαΐου 2001 και κατέληξε στην σημερινή μορφή της από την συνένωση της GEOSYS O.E. (Α.Καραϊβαζίδης –  Α. Μαλλιαράς) και του Καραλή Απόστολου. Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι γεωπόνοι του Α.Π.Θ. και πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι.

Βασικός σκοπός

της επιχείρησης είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, η εφαρμογή συστημάτων παραγωγής, η σύνταξη πάσης φύσεως γεωτεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών που αναφέρονται στην επιχειρηματική γεωργική δραστηριότητα, την προώθηση της παραγωγής και την εκπαίδευση στελεχών του αγροτικού χώρου.

Η Γεωτεχνική Ο.Ε
έχει αναπτύξει ειδική τεχνογνωσία για τη συνεχή παρακολούθηση και υποβοήθηση των γεωργικών επιχειρήσεων μέσα στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος αγροτικών ενισχύσεων της Ε.Ε., καθώς και για την παροχή συμβουλών σε όλους τους κλάδους πρωτογενούς παραγωγής με σκοπό την παραγωγή ασφαλών προϊόντων ποιότητας.

Ειδικά
στα τελευταία χρόνια το κέντρο του επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος μας μεταφέρθηκε στον σχεδιασμό, την ίδρυση, την εξυγίανση και την βιωσιμότητα των αγροτικών επιχειρήσεων των νέων αγροτών, των ομάδων παραγωγών καθώς και την παραγωγή και την προώθηση καινοτόμων και πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων, την εφαρμογή νέων πολιτικών πρωτοβουλιών, με την υλοποίηση νέων παραγωγικών μοντέλων, επωφελεία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Τι κάνουμε

Αντικείμενο των εργασιών μας είναι :

η εκπόνηση αναπτυξιακών, γεωργοοικονομικών μελετών για την λήψη επιδοτήσεων από γεωργούς μέσω προγραμμάτων

η παροχή υπηρεσιών ως τεχνικοί σύμβουλοι σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και

η σύνταξη δηλώσεων ΟΣΔΕ

Η εταιρεία διαθέτει την πείρα, ώστε να ενημερώσει τους παραγωγούς για :

-τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις της Νέας ΚΑΠ και τις καθημερινές εξελίξεις σε γεωργία και κτηνοτροφία,

-το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει οι παραγωγοί, με συμβουλές και συνεχή ενημέρωση για την αποφυγή προστίμων από την ΕΕ.

Αποτελεσματικότητα

Αίσθημα ευθύνης

Κατάρτιση