ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ


Πτυχιούχος Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. του τμήματος Γεωπονίας με τομέα ειδίκευσης την Ζωϊκή Παραγωγή.

Πιστοποιημένος στο μητρώο Γεωργικών Συμβούλων στις ενότητες :

α. Δημόσια υγεία, Υγεία ζώων,

β. Συνθήκες διαβίωσης των ζώων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ


Πτυχιούχος Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. του τμήματος Γεωπονίας με τομέα ειδίκευσης τις Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική. Μεταπτυχιακό στην ειδίκευση Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων.

Πιστοποιημένος στο μητρώο Γεωργικών Συμβούλων στις ενότητες :

α. Περιβάλλον,

β. Συνθήκες διαβίωσης των ζώων,

γ. Ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές.